นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอความยินยอมสำหรับบุคคลภายนอก
แบบคำร้องการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 
หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น และ/หรือคำถามประการใดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 13
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-998-5000
อีเมล : pdpacommittee@egco.com