ธุรกิจบริการวิศวกรรมและก่อสร้าง

ธุรกิจบริการวิศวกรรมและก่อสร้าง

ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง ประกอบกับประสบการณ์ของบุคลากรที่สะสมมายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งในงานด้านพัฒนาการก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

เอสโกมุ่งมั่นให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง (EPC) และงานโครงการแบบครบวงจร (Turnkey Project) สำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทั้งงานโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัดคุม และ Test and Commissioning สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า และครอบคลุมถึงงานระบบส่งและจ่ายไฟฟ้ากำลัง ระบบผลิตและจ่ายน้ำ ระบบจ่ายไอน้ำ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. บริการด้านวิศวกรรม ได้แก่

 • การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
 • ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
 • การจัดทำเอกสารการประมูลงาน (TOR)
 • การ Bid Evaluation
 • การออกแบบด้านวิศวกรรมพื้นฐาน (ไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล)

2. บริการด้านก่อสร้าง ได้แก่

 • งานบริหารโครงการ
 • งานจัดเตรียมหน้างาน
 • งานโยธาและงานฐานราก
 • งานเชื่อมประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปโลหะ
 • งานขึ้นรูปและติดตั้งท่อแรงดัน
 • งานออกแบบจัดหาก่อสร้างระบบน้ำประปา
 • งานติดตั้งถังแรงดัน
 • งานติดตั้งเครื่องจักร
 • งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม
 • งานทดสอบระบบ