ร่วมงานกับเอสโก

ร่วมงานกับเอสโก

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ในกลุ่มเอ็กโก เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเราในตำแหน่งต่อไปนี้

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ในกลุ่มเอ็กโก เปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ “ส่วนทรัพยากรมนุษย์” คุณทิยากร พลับฉิม
35 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 2611-4 ต่อ 3131 หรือ 0 98 882 6128
Email: tiyakorn.pla@egco.com

รับผิดชอบงานตรวจสอบอุปกรณ์และติดตามระบบเดินเครื่อง เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดำเนินไปได้อย่างปกติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้


คุณสมบัติอื่นๆ (ทุกตำแหน่ง) :

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสอ.กฟผ.
 • ค่าคลอดบุตร ค่าทันตกรรม แว่นสายตา และค่าฌาปนกิจ
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

 

สมัครงาน

รับผิดชอบงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล (CM) และตรวจสอบอุปกรณ์ตามแผนงาน (PM) เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดำเนินไปได้อย่างปกติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


คุณสมบัติอื่นๆ (ทุกตำแหน่ง) :

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสอ.กฟผ.
 • ค่าคลอดบุตร ค่าทันตกรรม แว่นสายตา และค่าฌาปนกิจ
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

 

สมัครงาน