ร่วมงานกับเอสโก

ร่วมงานกับเอสโก

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ในกลุ่มเอ็กโก เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จของเราในตำแหน่งต่อไปนี้

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ในกลุ่มเอ็กโก เปิดรับสมัคร

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ “ส่วนทรัพยากรมนุษย์” คุณทิยากร พลับฉิม
35 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 2611-4 ต่อ 3131 หรือ 0 98 882 6128
Email: tiyakorn.pla@egco.com

ตำแหน่ง Engineer ( Fixed-term contract, 2 positions)

Responsibilities:

 • support power plant engineering to ensure efficiency of plant operation
 • provide plant operation report
 • planning and coordination to resolve technical issue and report the result to customers

 

Qualifications:

 • Bachelor degree of Engineer (Mechanical, Electrical, Industrial or related field)
 • 0-3 years of experience (Power plant experience is preferred)
 • Good command of English (TOEIC 400 up)
 • Computer literacy in Microsoft Office and other program related.
 • Customer Service / Ethic & Integrity / Leadership
 • Able to work under pressure with highly responsible, analytical and systematic.
 • Able to work in other provinces.

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • ค่าฌาปนกิจ โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
สมัครงาน

รับผิดชอบงานตรวจสอบอุปกรณ์และติดตามระบบเดินเครื่อง เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดำเนินไปได้อย่างปกติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้


คุณสมบัติอื่นๆ (ทุกตำแหน่ง) :

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าคลอดบุตร ค่าทันตกรรม แว่นสายตา และค่าฌาปนกิจ
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

 

สมัครงาน

รับผิดชอบงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกล (CM) และตรวจสอบอุปกรณ์ตามแผนงาน (PM) เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าดำเนินไปได้อย่างปกติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


คุณสมบัติอื่นๆ (ทุกตำแหน่ง) :

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และ มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าคลอดบุตร ค่าทันตกรรม แว่นสายตา และค่าฌาปนกิจ
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

 

สมัครงาน

ตำแหน่ง Electrical Engineer

ฐานปฎิบัติงาน :

โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Responsibilities:

 • perform electrical maintenance work (Power Plant)
 • planning & scheduling maintenance power plant
 • provide plant operation report

Qualifications:

 • Bachelor degree in Electrical Engineering
 • Age not over 25 years old
 • 0-3 years of experience (Power plant experience is preferred)
 • Good command of English (TOEIC 500 up)
 • Computer literacy in Microsoft Office and other program related
 • Able to work under pressure with highly responsible, analytical and systematic
 • Flexible working hours
 • Having domicile in Nakhon Si Thammarat or neighborhood

สวัสดิการ :

 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ยูนิฟอร์ม และบริการรถรับ-ส่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าคลอดบุตร ค่าทันตกรรม แว่นสายตา และค่าฌาปนกิจ
 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
สมัครงาน