ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2538

เพื่อให้บริการงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง อนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมแก่ โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ร้อยละ 100

เอสโกมีความพร้อมทางเทคนิค การบริหารจัดการ และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่เอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร