ธุรกิจบริการบำรุงรักษา

ธุรกิจบริการบำรุงรักษา

ธุรกิจบริการบำรุงรักษา 

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และ มีผลผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ซับซ้อนจึงต้องมีความแม่นยำ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น และด้วยประสบการณ์ในงานบำรุงรักษา เอสโก มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายด้าน ที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะงานบริการด้านบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

เอสโกมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหา รวมถึงงาน Package Maintenance และให้คำปรึกษากับทีมงานด้านงานบำรุงรักษา หรืองานปรับปรุงพัฒนาต่างๆ

ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษา ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ดังนี้

 • Planned Outage maintenance
 • Contract maintenance services
 • Individual equipment maintenance
 • Field service and emergency troubleshooting

 

งานบำรุงรักษาระบบเครื่องกล 

 • Gas Turbine Combustion Inspection, Hot Gas Path Inspection and Major Overhaul for GE-MS 6001B, GE-MS 9001E, MS 5001LA up to R, Mitsubishi-MW 701D, SIEMENS V93.2
 • Steam Turbine Yearly Inspection, Minor Inspection and Major Overhaul
 • Centrifugal or Axial Flow Compressor Inspection and Overhaul
 • Centrifugal, Mixed Flow and Axial Flow Pump Inspection and Overhaul
 • Large Centrifugal Fan or Blower Inspection and Overhaul
 • Trouble Shooting Mechanical Equipment and Processes

 

งานบำรุงรักษาระบบหม้อไอน้ำและระบบท่อ 

 • Annual Inspection of Heat Recovery Steam Generators and Auxiliary Equipment
 • Pressure Part Inspection
 • Tube Replacement
 • Steam Drum Inspection
 • Boiler Water Circulating Pump Inspection
 • Boiler Feed Water Pump Inspection
 • Valve Inspection and Repair
 • Boiler Casing Modification
 • Damper Inspection and Repair
 • Pressure Part Inspection
 • Tube Replacement
 • Gas Air Heater Inspection
 • Fan Inspection (Force Draft Fan, Induce Draft Fan, Primary Air Flow)
 • Feed Water Pump Inspection and Repair
 • Boiler Circulating Inspection and Repair
 • Valve Inspection and Repair
 • Fuel Feeder Inspection and Repair
 • Ash Conveyor Inspection and Repair
 • Pulverizer (Coal Mill) Inspection and Repair
 • Burner Inspection and Repair

 

งานบำรุงรักษางานด้านระบบไฟฟ้า 

 • Generator Inspection and Overhaul
 • Generator Cleaning by Dry Ice
 • EL CID Test on Generator Stator
 • Wedge Tightness Test
 • DC Hi pot Test
 • Online & Offline Partial Discharge Test
 • RSO Test
 • Motor Inspection and Overhaul
 • Power and Distribution Transformer Inspection and Testing
 • MV. and HV. Switch gear and Circuit Breaker Inspection and Testing
 • Metering Inspection Testing and Calibration.
 • AVR and Steam Turbine Control System Inspection and Testing.
 • Protective Relay Inspection and Testing.
 • Station Battery, Charger and UPS Maintenance.
 • Troubleshooting of Electrical and Control Systems

 

งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุม 

 • Plant Maintenance and Power Plant Maintenance Service
 • Automation System, DCS, SCADA & PLC Maintenance Service
 • Industrial Automation and Field Instrument Inspection & Calibration
 • Gas Turbine Measuring Device Inspection & Calibration
 • Gas Turbine Controller Inspection & Testing
 • Steam Turbine Measuring Device Inspection & Calibration
 • Steam Turbine Controller Inspection & Testing
 • Governor Control Valve Inspection & Testing
 • Motor Operate Valve & Pneumatic Control Valve Inspection, Testing and Calibration
 • Magnetic Flow Meter, Vortex Flow Meter, Ultra Sonic Flow Meter Inspection & Calibration
 • Gas Turbine & Steam Turbine Performance Testing
 • Fire & Gas Detection Inspection and Testing
 • CO2 Discharge Testing

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • Power plant commissioning services
 • Substation commissioning services
 • Field testing and analytical services
 • Bore scope inspection (rigid or flexible type)
 • Laser alignment
 • Overall vibration measurement การตรวจสอบค่า Vibration
 • Non - destructive testing (PT, UT, MT)
 • Thermo scan
 • Field bolts and stud torqueing or removal
 • High Potential Testing
 • Insulation Power Factor Test