ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ESCO จับมือ EGCO Cogeneration ให้บริการงาน O&m โรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

16 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ และนายสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเดินเครื่อง ร่วมลงนามสัญญา ครั้งที่ 4 กับ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดย นายภาสกร ศศะนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารโรงไฟฟ้า เอ็กโก กรุ๊ป และนายจำนงค์ เงินราษฏร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&m) โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ขนาดกำลังผลิต 116 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 –2567 โดยมีนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสายสัมพันธ์ อาคารเอ็กโก