ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เอสโก ร่วมลงนาม NED เดินหน้าให้บริการ O&M โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และวังเพลิงโซลาร์ ต่อเนื่อง

8 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด หรือ เอ็นอีดี โดย นายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขนาดกำลังผลิตรวม 63 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 2 ปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ อาคารเอ็กโก